تکین وب | آموزش برنامه نویسی
تکین وب | آموزش برنامه نویسی

متغیر ها در سی شارپ

۲۳ تیر ۱۳۹۵

خب تا اينجا درمورد ابزار ها و ويژگي هاشون صحبت کرديم
حالا ميخوايم کد نويسي رو شروع کنيم
قبل از هرکاري ابتدا با متغير ها و انواع آنها آشنا ميشيم
درحالت کلي در سي شارپ متغير ها بصورت زير تعريف ميشن :

مقدار متغير = نام متغير نوع متغير;

نام متغير به صورت دلخواه انتخاب ميشه ولي توصيه من اينه که اسمي رو انتخاب کنين که بيشتر به هدفتون نزديکتر باشه مثلا اگه ميخواين متغيري براي فاميل درنظر بگيرين اسمش رو familly بزارين اينجوري درصد اشتباهتون خيلي پايين مياد.
انواع متغير ها :
در سي شارپ چند نوع متغير داريم مثل متغير هاي داده اي و متغير هاي اعشاري و متغير هاي صحيح و …
۱- نوع داده ای عددی

متغير هاي داده اي :
اين متغير ها با کلمه کليدي string نمايش داده ميشن و مقادير رشته اي رو ذخيره ميکنند مثل

string name = "sajjad";
string color = "blue";

نکته اي که هست اينه که مقدار داده حتما بايد داخل ” ” باشه.
متغیر های صحيح :
اين متغير ها با کلمه کليدي int نشون داده ميشن و مقادير يا اعداد صحيح رو ذخيره ميکنند مثل

int number1 = 20;
int number2 = 45 ;

متغیر های اعشاري :
اين متغير ها با کلمه کليدي float نشون داده ميشن .مقادير يا اعداد اعشاري رو ذخيره ميکنند مثل

float grade = 19.58
float average = 18.02

متغير های عددی رو به طور کلي بصورت زير نوشتم :
نوع داده byte: در اين نوع داده مي توان از بازه ۰ تا ۲۵۵ را ذخيره کرد.
نوع داده sbyte: در اين نوع داده مي توان از بازه ۱۲۸- تا ۱۲۷ را ذخيره کرد.
نوع داده short: در اين نوع داده مي توان از بازه ۳۲،۷۶۸- تا ۳۲،۷۶۷ را ذخيره کرد.
نوع داده ushort: در اين نوع داده مي توان از بازه ۰ تا ۶۵،۵۳۵ را ذخيره کرد.
نوع داده int: در اين نوع داده مي توان از بازه ۲،۱۴۷،۴۸۳،۶۴۸- تا ۲،۱۴۷،۴۸۳،۶۴۷ را ذخيره کرد.
نوع داده uint: در اين نوع داده مي توان از بازه ۰ تا ۴،۲۹۴،۹۶۷،۲۹۵ را ذخيره کرد.
نوع داده long: در اين نوع داده مي توان از بازه ۹،۲۲۳،۳۷۲،۰۳۶،۸۵۴،۷۷۵،۸۰۸- تا ۹،۲۲۳،۳۷۲،۰۳۶،۸۵۴،۷۷۵،۸۰۷ را ذخيره کرد.
نوع داده ulong: در اين نوع داده مي توان از بازه ۰ تا ۱۸،۴۴۶،۷۴۴،۰۷۳،۷۰۹،۵۵۱،۶۱۵ را ذخيره کرد.
نوع داده float: در اين نوع داده مي توان از بازه ۳٫۴۰۲۸۲۳e38- تا ۳٫۴۰۲۸۲۳e38 را ذخيره کرد.
نوع داده double: در اين نوع داده مي توان از بازه ۱٫۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۲e308- تا ۱٫۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۲e308 را ذخيره کرد.
نوع داده decimal: در اين نوع داده مي توان از بازه ۷۹۲۲۸۱۶۲۵۱۴۲۶۴۳۳۷۵۹۳۵۴۳۹۵۰۳۳۵- تا ۷۹۲۲۸۱۶۲۵۱۴۲۶۴۳۳۷۵۹۳۵۴۳۹۵۰۳۳۵ را ذخيره کرد.

نکته: علامت s در کنار byte يعني نوع داده sbyte، مخفف signed يا داراي علامت منفي است که نشان دهنده بازه اعداد منفي مي باشد.
نکته: علامت u در کنار نوع هايي مانند short و int و long، مخفف unsigned يا بدون علامت منفي است که اين نوع هاي داده اعداد بزرگتر از صفر را قبول مي کنند.

براي مثال:

decimal number2 = 458.332m;
byte number3 = 231;

در صورتي که کنار عددي کاراکتر m قرار بگيره مانند مثال بالا، مشخص مي کنه که اين عدد از نوع decimal است، در بخش هاي بعدي دليل استفاده از اين کاراکتر را متوجه خواهيم شد.

نکته: هميشه نوع هايي که بازه شان کمتر از بازه نوع ديگه است، به طور مستقيم قابل تبديل به هم هستند. براي مثال مي توان متغيري از نوع int رو داخل متغيري از نوع long ريخت، اما اين برعکس اين عمل امکان پذير نيست.
مثال:

int number1 = 55312;
long number2 = number1;

کد بالا بدون مشکل اجرا ميشه. اما کد زير اجرا نميشه:

long number1 = 223423;
int number2 = number1;

در صورت نياز به اين کار، بايد از تبديل نوع ها يا Type Casting استفاده کرد که در بخش هاي بعدي در مورد Type Casting توضيح ميديم.

۲- نوع داده کاراکتر:
هر رشته، مجموعه اي از کارکترهاست . براي مثال رشته “ABC” از کاراکترهاي A و B و C تشکيل شده است. براي ذخيره يک کاراکتر در زبان سي شارپ از نوع داده char استفاده مي کنيم. رشته ها در بين «”» قرار مي گيرند. اما يک کاراکتر در بين «’» قرار مي گيرد. براي مثال:

char chr1 = 'A';
char chr2 = 'B';

کد بالا، دو متغير از نوع کاراکتر تعريف کرده و يکي کاراکتر A و در ديگري کاراکتر B را قرار مي دهد.

۳- نوع داده منطقي يا Boolean
اين نوع داده تنها دو مقدار true يا صحيح و false يا غلط را قبول مي کنه. بيشتر از نوع داده منطقي، جهت ذخيره نتيجه مقايسه ها و کنترل روند اجراي برنامه بر اساس شرط ها استفاده مي کنند. براي مثال:

	
bool var1 = false;
bool var2 = true;

کد بالا، دو متغير تعريف کرده و در اولي مقدار false و در دومي مقدار true را ذخيره مي کند. در بخش بعدي در مورد عملگر هاي رياضي و عملگر هاي مقايسه صحبت خواهيم کرد و در آن قسمت با نحوه استفاده از نوع منطقي يا Boolean بيشتر آشنا خواهيد شد.

۴ – نوع داده شئ يا object
نوع داده شئ يا Object، نوع داده ايست که در آن هر نوع مقداري چه رشته اي، چه عددي و چه منطقي قابل ذخيره است:

object intObj = 123;
object decimalObj = 235.56m;
object stringObj = "iran";

استفاده از کلمه کليدي var
در زبان سي شارپ، همانطور که قبلاً هم گفته شد، تمامي نوع هاي داده بايد مشخص باشند. اما بعضي وقت ها انتخاب نوع داده را بر اساس مقدار مي خواهيم بر عهده زبان کامپايلر زبان سي شارپ بگذاريم. براي اين کار، از کلمه کليدي var استفاده مي کنيم. با استفاده از اين کلمه کليدي، به زبان سي شارپ ميگيم، بر اساس مقداري که داخل متغير ريخته ميشه، نوع آن را خودت تشخيص بده. مثال:

	
var str = "iran";
var num = 1223;
var decNum = 22563.333m;
var chr = 'A';

با مقدار اوليه ريخته شده داخل متغيرها، کامپايلر نوع داده را به صورت خودکار انتخاب مي کند. فقط به دو نکته زير توجه داشته باشيد:

متغيرهايي که با کلمه کليدي var تعريف مي شوند حتماً بايد مقدار اوليه داشته باشند.
بعد از تعريف متغيري با کلمه کليدي var، نمي توان مقداري غير از نوع اوليه آن ريخت. براي مثال:

var num = 1234;
num = "This is a text!";

کد بالا منجر به پيغام خطا خواهد شد، زيرا بر اساس مقدار اوليه نوع متغير از نوع int در نظر گرفته شده و ريختن يک رشته داخل آن امکان پذير نمي باشد.

کلمه کليدي const
زماني که شما متغيري را تعريف مي کنيد، در هر قسمت برنامه که به آن متغير دسترسي داريد، مي توانيد مقدار آن را تغيير دهيد. اما فرض کنيد مي خواهيد اين مقدار ثابت بوده و قابل تغيير نباشد. در اينجا بايد از کلمه کليدي const که مخفف constant يا ثابت مي باشد استفاده کنيد. زماني که متغيري با اين کلمه کليدي مشخص مي شود مقدار آن تنها زمان تعريف متغير قابل تعيين خواهد بود و در ساير قسمت ها امکان تغيير مقدار متغير را نخواهيد داشت:

const int MY_CONSTANT = 12;

دستور بالا متغيري با مقدار ثابت ۱۲ و با نام MY_CONSTANT تعريف مي کند. زمان تعريف متغيرهاي const سعي کنيد از قاعده نام گذاري متغيرهاي ثابت که تمام کاراکترهاي آن Upper Case بوده و هر لغت بوسيله کاراکتر _ جدا مي شوند استفاده کنيد.

تا اين قسمت، با انواع متغيرهاي اوليه و ساده زبان سي شارپ آشنا شديم. همچنين با کلمه کليدي const آشنا شديم. در بخش بعدي با عملگرهاي رياضي و عملگرهاي منطقي آشنا خواهيم شد.

درباره ی سجاد

دانشجوی کامپیوترم اهل اصفهان به همین سادگی :) :)

دیدگاه ها

4 دیدگاه ارسال شده !

 1. Ali گفت:

  با سلام
  خیلی ممنون از آموزش
  منتظر بخش های پیشرفته تر، به همین کاملی و سادگی هستم
  عالیه

 2. amir گفت:

  سلام خسته نباشی
  منم کامپیوتر میخونم ، واقعا خوب بود ، کامل و ساده و قابل فهم

 3. Delaram گفت:

  منم کامپیوتر خوندم مطالب سایت به دردم خورد . خیلی ممنون

 4. Mahsa گفت:

  عالیه..
  واسه منی ک رشتم کامپیوتره خیلی قابل فهمه!

دیدگاه خود را به ما بگویید.

کلیه ی حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به سایت تکین وب می باشد و کپی برداری و بازنشر آن بدون ذکر منبع کاری غیر حرفه ای و غیر اخلاقی و قابل پیگرد قانونی خواهد بود.
کانال تلگرام تکین وب